Reklaampindade tellimine ja annulleerimine

Reklaamitellimus vormistatakse tellija ja Ajakirjade Kirjastuse vahelise lepingu või tellija garantiikirja alusel. Kõikidest muudatustest tuleb teatada kirjalikult.
Soovides annulleerida reklaami, tuleb sellest teatada 7 tööpäeva enne reklaammaterjalide esitamise tähtaega. Kui soovitakse tellimus tühistada ülaltoodud tähtajast hiljem, tuleb tasuda 50% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast. Teatades annulleerimise soovist materjali esitamise viimasel tähtajapäeval või hiljem on trahv 100% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.


Reklaami eest tasumine

Reklaami eest tuleb tasuda 7 päeva pärast arve väljastamist. Viivis on 0,15 % päevas. Reklaamitellimusi võetakse vastu klientidelt, kelle varasemad maksekohustused Ajakirjade Kirjastuse ees on täidetud.
Reklaampinna eest tasumisel tuleb lähtuda reklaami ilmumise ajal kehtivast hinnakirjast.


Pretensioonide esitamine

Reklaami avaldamisel tekkinud vigade kohta võetakse pretensioone arvesse ainult juhul, kui need on esitatud kirjalikult 7 päeva jooksul pärast reklaami ilmumist.


Ajakirjade Kirjastus jätab enesele õiguse muuta hinnakirja ja materjalide esitamise tähtaegu. Muudatustest teatame kaks nädalat ette.
  • Ristsõnade lahendamise Eesti meistrivõistlustel võidutses taas noor geenius
    Loe rohkem...