Miks reklaamida ajakirjades?


Ajakirjade eelised
 • Reklaami ajakirjades suhtub tarbija positiivselt. Uuringud kogu maailmas kinnitavad ikka ja jälle, et erinevalt teistest meediatüüpidest tekitab reklaam ajakirjades kõige vähem vastumeelsust; suur osa lugejatest suhtub sellesse pigem kui lisaväärtusesse.
 • Ajakirja ostja/tellija on reeglina maksejõuline, kuna ajakirja ostmine või tellimine tähendab igakuiseid- või nädalasi väljaminekuid.
 • Reklaami mõju ajakirjas on pikaajaline. Ajakirjas näeb reklaami pika aja jooksul mitu inimest.
 • Ajakirjadel on kindlad sihtrühmad ja seega on võimalus näidata oma tooteid teid huvitavale sihtrühmale ja maksta ainult vajaliku kontakti eest.
 • Ajakirjad pakuvad palju lisavõimalusi. Lähtuvalt pikast tootmistsüklist on võimalik ajakirja vahele lisada inserte, näidiseid, kujundada erineva stiili, kujundi ja asukohaga reklaame.

Ajakirjades reklaamimine võimaldab teil jõuda oma kindla sihtrühmani, reklaamile sobivas keskkonnas, viia nad põhjalikult kurssi oma toote või teenusega ja mõjutada ostu sooritama! Ajakirjade sihtgrupi peamine erinevus telest ja ajalehtedest on vanus. Kui suuremate ajalehtede lugejaprofiilist pooled kontaktid on 50+ vanuses, siis ajakirjadel 30-40.a. vanused. Lisaks tuli Aegis Media poolt korraldatud meediatarbimise uuringust välja, et üle poolte vastanutest väitis, et nad ei jäta vahele ühtegi oma lemmikajakirja numbrit. Ja eriti oluline, pea 70% väitis, et kui nad märkavad huvitavat reklaami, lähevad kindlasti online lisainfot otsima. Seega siduge ajakirja reklaam+koduleht või kampaania internetis.

IPC Media viis juulis 2012 läbi uuringu meediatarbimisest, mille käigus leiti, et ajakirjadel  on suunav mõju ostu sooritamisel,  ajakirjad on kaasahaaravad ja usaldusväärsed ning suudavad olemasolevatest meediumitest kõige tõenäolisemalt köita potentsiaalse ostja tähelepanu. Uuringu eesmärk oli testida ajakirjareklaamide efektiivsust ning uurida selle rolli üleüldises meedia segmendis. Uuringu jaoks võeti kasutusele kolmteist brändi kuuest kategooriast. Uuringuprojekti AdSense käigus hinnati kaht erinevat reklaamitüüpi iga brändi kohta ning analüüsiti, millist mõju omab konkreetne reklaam potentsiaalsele ostjale. 18% kõikidest ajakirja lugejatest vastas, et nad usaldavad ajakirjareklaami, regulaarsete ajakirjalugejate puhul oli vastajate arv 24%. Üldiselt omab ajakirjareklaam 80% tõenäosusega rohkem usaldusväärsust kui ajalehereklaam ning 125% rohkem kui raadioreklaam. Lisaks sellele uuriti inimeste käitumist pärast seda, kui nad on näinud ajakirjas reklaamikampaaniat. Selgus, et 46% naistest sooritavad kõige suurema tõenäosusega ostu just pärast ajakirjareklaami nägemist.

Therese Tarum, L`Oreali brändijuht ajakirjade olulisusest meediakampaaniates

 • Tänu printreklaamile saame oma brändi väärtused ning uudistoodete omadused detailsemalt lugejani tuua. Meie tarbijaküsitlused näitavad, et inimesel on ajakirja käes hoides aega süveneda ning ta naudib otsest kontakti.
 • Lisaks kasutame erilahendusi, mis mõjuvad lugejatele usaldusväärselt ning on põnevad.
 • Liidripositsiooni saavutamiseks ei piisa enam toote superomaduste rõhutamisest. Lisaks tuleb rääkida, mida see sisaldab, mis uuringuid on selles vallas tehtud, millist tehnoloogiat kasutatud, mida arvavad tootest spetsialistid, arvamusliidrid, tarbijad. Ühe meediaväljundi kasutamisest selleks ei piisa, turundamine on muutunud niivõrd paljutahuliseks.

Mille poolest erineb ajalehe lugeja ajakirja lugejast?

Kui võtta 6-7 suurema ajalehe lugejaprofiil, leiame, et 45% lugejatest on mehed. Kuna ajakirju on tunduvalt rohkem, võtsime 20 suurema ajakirja lugejaprofiilid ning leiame 25% mehi.  Kindlasti ei ole siin põhjuseks vaid see, et naised on aktiivsemad, targemad, ilusamad (kahtlemata),  vaid naistele suunatud ajakirju on meil lihtsalt rohkem. Õnneks on viimasel aastal turule toodud ning väga edukalt kanda kinnitanud ka Imeline Ajalugu, mille profiilis rohkem mehi (kuigi mitte kõige magusamast reklaami sihtgrupist),   ja Top Gear, mille 15 000  eksemplari tarbivad ära pigem mehed. Nii et leiab ka meestele!

Ajalehtede ja ajakirjade lugejaprofiilide erinevuses on üheks oluliseks asjaoluks ka vanus. Nimelt on suurte ajalehtede lugejatest 43% üle 50 aasta vanused. Ajakirjade puhul  on aga see „õite magus“ sihtgrupp, 30-39aastased, ülekaalukalt kõige  suurem. Kas ajakiri nüüd lukskaup on, et tarbib see, kellel raha ja  kes edukas, aga esmatarbekaup ajakiri  küll ei ole. Hädavajalik  aga kindlasti, et olla kursis moe, suhete, trendide ning eluga  ja saada head nõu. Muide, tihtipeale pakuvad ajakirjade lugejad parimateks sisulugudeks häid reklaamilahendusi. Nii vastuvõetav, oodatav ja konteksti sobiv on reklaam ning  seda on suurepäraselt võimalik suunata vaid õigele sihtgrupile.

Sihtgrupi uuringu tulemused

Turu-Uuringute ASi poolt läbiviidud sihtgrupi uuring ajakirjade kohta andis mõnevõrra üllatavaid, samas isegi loogilisi järeldusi, mis kindlasti annab turundajatele argumente. Nimelt on näiteks Kroonika lugejad seiklushimulised ja maiad ning pööravad rõhku välimusele. Ehk siis 23 000 Kroonika lugejat kavatseb sel aastal välismaale reisida, 16 000 ostab iga paari kuu tagant uut kosmeetikat, riideid, alkoholi ja magusat vähemalt korra nädalas! Meie ilumaailma lipulaev Anne&Stiil loomulikult ei üllata ehk siis kas võtta näokreem, šampoon, kingad, huulepulk või reis, pea pooled lugejad vastavad igas ilukategoorias jaatavalt, et nad on mõjutatavad, ostavad regulaarselt, jälgivad reklaame. Mõnevõrra üllatav tulemus on tehnika vallast: Ei, vastuseks ei ole Tehnikamaailm! Hoopis 15 000 Kroonika, 11 000 Kodukirja ning 11 000 Eesti Naise lugejat plaanivad sel aastal osta uut kodutehnikat. Olgu siis pesumasin, televiisor, iPad või mis iganes, need numbrid on muljetavaldavad ja kokkuvõttes väga suured. Kas nüüd reklaamisoovitus just Swedbankile või mõnele teisele? Või hoopis mingile teenusele, mis haakub pangakliendiga? Igatahes 58 000 Kroonika, 53 000 Eesti Naise, 37 000 Kodukirja ja 36 000 ajakirja Naised lugejat on Swedbanki kliendid! Samamoodi Kodukirja lugejatest 15 000 külastavad peamiselt Bauhofi kauplusi ning 7000 K-Rautat ja 5000 Espaki.  Ajakirja Tervis Pluss lugejatest ostavad vähemalt 8000 kord või paar kuu jooksul köha- ning nohurohtu ja 6000 inimest vitamiine. Ajakirja Naised 1/3 lugejatest plaanib sel aastal reisile minna ning 13 000 Pere ja Kodu lugejat kasutada just laevateenuseid sel aastal. Et kas nüüd on selle põhjustanud Tallinki reklaamid? Igatahes, tundub, et reklaamid mõjuvad. Samas potentsiaali ning võimalusi on siin veel...

 

Suudame Teie sõnumi viia pea iga inimeseni Eestis:

 • Uuring trükimeedia efektiivsusest
          Trükimeedia üldised teadmised
 • Kuidas jõuda veerand miljoni naiseni?
Populaarsemad naisteajakirjad
 • Kas ja kui tihti loetakse ajakirju?
Ma ei jäta vahele ühtegi oma lemmikajakirja numbrit
 • Milliseid teemasid loetakse?
Rubriikide loetavus
 • Ajakirjadel on suunav mõju
Tavaliselt otsin lisainfot veebist, kui ajakirjast huvipakkuva reklaami/artikli leian
 
 • Ajakirjad pakuvad palju lisavõimalusi
Erilahendused
 • Ristsõnade lahendamise Eesti meistrivõistlustel võidutses taas noor geenius
  Loe rohkem...